Author: runeaa

Teo Tipper 1500 HDK

Teo Tipper 1500 HDK

Teo Tipper er en tippegaffel som passer alle kasser opp til 1500 kg og 160 cm bredde uten noen form for omstillinger. Kassen kan tippes 180 grader til begge sider og kan stanses i ønsket posisjon. Kassen holdes fast med et hydraulisk sidegrep og en får dermed full åpning ved tømming.