Teo Taljetester

Teo Taljetester brukes av sakkyndige virksomheter for testing av taljer på bedrifter og gårder.

Et typisk bruksområde er testing av silotaljer på gårder. Taljetesteren hektes i kroken og heises opp mot taljen. Brukeren står i stigen ved siden av, klar til en eventuell justering av taljen. Når den når toppen støter to bein i mot bjelken som taljen kjører på. Da belastes en veiecelle og den gir deg kraften som taljen klarer å dra med.

Teo Taljetester

Spesifikasjoner:

  • Kapasiteter: 2000 kg, 3200 kg og 5000 kg.
  • Nøyaktighet +/- 1%.
  • Leveres med kalibreringssertifikat