Kalibrering av vekter

Kalibrering_left_infoTeo Kalibreringslaboratorium kalibrerer strekkvekter og kompresjonsvekter fra 0 – 120 tonn. Større vekter på forespørsel.

Kalibrering betyr å sammenligne et objekt med et mer nøyaktig referanseinstrument slik at objektets nøyaktighet kan fastslås. Et kalibreringssertifikat blir så utstedt, som viser avvikene ved forskjellige testbelastninger.

Kalibreringsmaskinen er konstruert av Teo Teknikk. Den bruker vektstangprinsippet og et bevegelig lodd for å generere kreftene med høy nøyaktighet og repeterbarhet. Maskinen videreutvikles nå for automatisk kjøring, og dette vil øke kapasiteten på maskinen ytterligere.

 

Noen data:
  • Strekkvekter fra 0 – 120 tonn.
  • Kompresjons/trykkvekter fra 0 – 100 tonn.
  • Wirestrekkmålere/Running line monitors fra 0 – 120 tonn.
  • Kalibrering av vridningsmoment.
  • Rask leveringstid.
  • Justeringer og reparasjoner utføres av erfarent personell.
  • Instrument med mA, V eller mV/V-signal kan også kalibreres.